Stacja kontroli pojazdów


Na naszych stacjach wykonane zostanie badanie techniczne pojazdów:

  • motocykl,
  • samochodów do 3,5 tony,
  • ciągnik rolniczy do 3,5 tony,
  • samochodów do 3,5 tony przystosowanych do zasilania gazem

Wszystkie znajdujące się w Stacji przyrządy i urządzenia posiadają certyfikaty i atesty, konieczne świadectwa uwierzytelnienia, poddawane są one okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów urządzeń a wykonujący badania techniczne diagności posiadają aktualne uprawnienia.

  1. Stacja Kontroli Pojazdów, Rogowiec, ul. Instalacyjna 20
  2. Stacja Kontroli Pojazdów, Bogatynia, ul. ul. Transportowa 3

Galeria