Usługi kolejowe


Działalność w zakresie kompleksowej usługi kolejowej dla bocznic Spółka prowadzi od 2014 roku. Aktualnie zapewniamy obsługę kolejową spółek GK PGE GiEK S.A. w zakresie świadczenia usług manewrowych a także bieżącego utrzymania nawierzchni kolejowej. Współpracujemy m.in.
z Elektrownią oraz Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, Elektrownią Opole, Elektrownią Turów.

Do obsługi kolejowej zapewniamy wykwalifikowanych pracowników. Spółka prowadzi w tym zakresie kursy kwalifikacyjne, szkolenia i przygotowanie zawodowe na stanowiska bezpośrednio związane
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Posiadamy własną komisję egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach kolejowych.

Ponadto:

 - udostępniamy wykwalifikowanych pracowników kolejowych,

 - świadczymy usługę ważenia wagonów na wadze kolejowej w Rogowcu,

 - udostępniamy bocznicę w Rogowcu do celów postojowych oraz bezpośredniego przeładunku materiałów z wagonów na pojazdy drogowe,

  -  świadczymy usługi manewrowe na bocznicy kolejowej w Rogowcu lokomotywą spalinową TEM2 (SM-48).

 

ZASADY PRZYDZIELANIA ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Przydzielanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez „Betrans” sp. z o. o. odbywa się na podstawie: regulaminu sieci zarządzanej przez „Betrans” sp. z o. o. oraz umowy
o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Szczegółowe zasady dotyczące składania i rozpatrywania wniosków oraz korzystania z infrastruktury kolejowej przez przewoźników kolejowych zawiera regulamin sieci zarządzanej przez „Betrans” sp.
z o. o. obowiązujący od 12 grudnia 2021 roku.

Załączone Pliki

Cennik obowiązujący od 09 grudnia 2023.pdf
Regulaminu sieci zarządzanej przez Betrans obowiązujący od 09 grudnia 2023.pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 2 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 3 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 5 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 6 do Regulaminu sieci.pdf
Projekt cennika obowiązującego od 15 grudnia 2024.pdf
Projekt Regulaminu sieci zarządzanej przez Betrans obowiązujący od 15 grudnia 2024.pdf
Załącznik nr 1 do projektu Regulaminu sieci obowiązującego od 15 grudnia 2024.pdf
Załącznik nr 2 do projektu Regulaminu sieci obowiązującego od 15 grudnia 2024.pdf
Załącznik nr 3 do projektu Regulaminu sieci obowiązującego od 15 grudnia 2024.pdf
Załącznik nr 5 do projektu Regulaminu sieci obowiązującego od 15 grudnia 2024.pdf
Załącznik nr 6 do projektu Regulaminu sieci obowiązującego od 15 grudnia 2024.pdf
Umowa o przydzielenie zdolności przepustowej.pdf
Umowa o wykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej.pdf

Galeria