Utrzymanie dróg i placów


Świadczymy usługę kompleksowego utrzymania dróg i placów w okresie zimowym a także letnim. Ponadto oferujemy, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Dysponujemy pojazdami takimi jak:

  • samochody wielofunkcyjne do zimowego i letniego utrzymania dróg wyposażone w pług oraz posypywarko – solarki,
  • polewaczki,
  • zamiatarki,
  • samochody do wywozu kontenerów do zbierania odpadów niesegregowanych (typu PZK-6, PZK-7), oraz do selektywnej zbiórki odpadów (typu MAXI 3.5,MAXI 4,0).
  • pojazd asenizacyjny, pojazd do udrażniania kanalizacji