Informacja o wszczęciu Postępowania Zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie Zakupu pn "Zakup i montaż czterech dystrybutorów na potrzeby Stacji Paliw"


Załączone Pliki

TZ 312 2022 SWZ.pdf
TZ 312 2022 zał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf
TZ 312 2022 zał. nr 2 Istotne Postanowienia Umowy.pdf
TZ 312 2022 zał. nr 3 wykaz dostaw.pdf
TZ 312 2022 zał. nr 4 Oświadczenie.pdf