Informacja o wszczęciu postępowania BTC/PZ/0097/007/2022/P „Usługi koparkami kołowymi i koparko-ładowarkami”


Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 11.02.2022r. do godz. 13: 00 w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/0097/007/2022/P „Usługi koparkami kołowymi i koparko-ładowarkami”. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 11.02.2022r. do godz. 14:00

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.0161.009.2022.P.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 Zamówienie Usługi.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf