Informacja o wszczęciu postępowania BTC/PZ/0133/008/2022/P Wymiana podkładów kolejowych oraz wykonanie innych prac remontowych na bocznicy kolejowej Rogowiec


Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 11.02.2022r. do godziny 11:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/0133/008/2022/P Wymiana podkładów kolejowych oraz wykonanie innych prac remontowych na bocznicy kolejowej RogowiecHasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 11.02.2022r. do godziny 12:00

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.0133.008.2022.P.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz usług.pdf
Wyjaśnienie SWZ 1.pdf
Wyjaśnienie SWZ 2.pdf

Galeria