Informacja o wszczęciu postępowania BTC/PZ/0097/007/2022/P pn.: „Usługi koparką ssącą oraz pojazdem typu WUKO”


Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.0097.007.2022.P.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Zamówienie Usługi.pdf