Ogłoszenie o sprzedaży jednostek transportowych


Załączone Pliki

Ogłoszenie o sprzedaży.pdf
Formularz ofertowy I - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia I - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf