Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/2902/2023 „Dostawa zestawów komputerowych”


Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do 6.12.2023r. do godz. 11:00

Termin składania Ofert upływa 01.12.2023r. o godz. 11:00

Załączone Pliki

BTC.LZ.2902.2023 SWZ.pdf
BTC.LZ.2902.2023 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
BTC.LZ.2902.2023 Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
BTC.LZ.2902.2023 Załącznik nr 2a do SWZ.pdf
BTC.LZ.2902.2023 Zamówienie Dostawy.pdf
BTC.LZ.2902.2023 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.XLSX