Sprzedaż jednostek transportowych, postępowanie nr BTC/PS/2254/160/2023


Termin składania ofert upływa dnia 08.01.2024 r.

Załączone Pliki

ogłoszenie o sprzedaży.pdf
Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenie sankcyjne.pdf