Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/2975/2023 pn.: „Zakup oraz dostawa Opon 21.00R33 TRIANGLE TB526S E4 **TL”


UWAGA: Zmianie ulega termin składania Ofert:

Termin składania Ofert upływa w dniu 12.12.2023 r. o godz. 11:00.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr BTC/LZ/2975/2023 pn.: „Zakup oraz dostawa Opon 21.00R33 TRIANGLE TB526S E4 **TL”

Termin składania Ofert upływa w dniu 12.12.2023 r. o godz. 09:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf
Wyjaśnienie SWZ 1.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1.pdf
Modyfikacja treści SWZ 2 BTC.LZ.2975.2023.pdf