Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/3057/2023 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych”


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr BTC/LZ/3057/2023 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych”

Termin składania Ofert upływa w dniu 14.12.2023 r. o godz. 11:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Specyfikacja pojazdu.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf