Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1204/2021 w celu udzielnia Zakupu pn.: "Usługi samochodami samowyładowczymi o ładowności min.11t, z napędem min. 6x6, z możliwością demontażu tylnej burty/klapy wraz z obsługą kierowcy"


Załączone Pliki

TZ 1204 2021 SWZ.pdf
TZ 1204 2021 - Zał.1 - formularz ofertowy.pdf
TZ 1204 2021 - Zał.2 - projekt umowy.pdf
TZ 1204 2021 - Zał.3 - wykaz pojazdów.pdf
TZ 1204 2021 - Zał.4 - oświadczenie.pdf
TZ 1204 2021 - Zał.5 - zapisy dot aukcji el..pdf
TZ 1204 2021 - Zał.6 - potwierdzenie oferty aukcja el..pdf
TZ 1204 2021 - Zał.7 - wykaz wykonanych usług.pdf