Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1674/035/2021/P pn.: "Najem długoterminowy pojazdów typu pick-up"


UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 23.12.2021r. do godziny 10:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/1674/035/2021/P pn.: „Najem długoterminowy pojazdów typu pick-up”. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 23.12.2021r. do godziny 11:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi /Przydatne dokumenty:https://betrans.pl/upload/userfiles/files/pdf/instrukcja_przesylania_plikow_zabezpieczonych_haslem.pdf

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz pojazdów.pdf
Wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf
Modyfikacje treści SWZ 1.pdf
Załącznik nr 1 do IPU po modyfikacji.pdf