Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego BTC/PZ/1797/039/2021/P pn.: „Usługi WUKO”


Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 05.01.2022r. do godziny 12:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/1797/039/2021/P „Usługi WUKO”.  Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 05.01.2022r. do godziny 13:00,

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonywania usług.pdf