Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1205/2021 w celu udzielenia Zakupu pn.: "Usługi koparkami gąsienicowymi min. 24t, o mocy min. 140KM,z łyżką do kopania i łyżką do skarpowania wraz z obsługą operatora"


Załączone Pliki

TZ 1205 2021 SWZ.pdf
TZ 1205 2021 - Zał.1 - formularz ofertowy.pdf
TZ 1205 2021 - Zał.2 - projekt umowy.pdf
TZ 1205 2021 - Zał.3 - wykaz sprzętu.pdf
TZ 1205 2021 - Zał.4 - oświadczenie.pdf
TZ 1205 2021 - Zał.5 - zapisy dot aukcji el..pdf
TZ 1205 2021 - Zał.6 - potwierdzenie oferty aukcja el..pdf
TZ 1205 2021 - Zał.7 - wykaz wykonanych usług.pdf