Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego negocjacjami handlowymi pn „Usługi koparkami gąsienicowymi oraz spycharkami gąsienicowymi”


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy wykonawcy.pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie.pdf
Zał. nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Wyjasnienia treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ.PDF
Autosprostowanie.pdf