Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FZ/1815/208/2020/P pn.: "Przewozy pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów"


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2020r. o godz. 09:00.

Hasło do pliku z ofertą prosimy przesłać do godz. 10:00 w dniu 09.11.2020r.

Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 1 do IPU Harmonogram potrzeb.pdf
Załącznik nr 3 do IPU Zlecenie przewozowe-Wzór.pdf
Załącznik nr 4 do IPU Protokół Odbioru Usługi.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf
Modyfikacja treści SIWZ 1.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie NOWE.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 3.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 4.pdf