Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego BTC/FZ/2015/212/2020/P „Utrzymanie i konserwacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na bocznicy kolejowej Rogowiec”


Termin składania Ofert został wydłużony do 30.11.2020r. do godziny 15:00. 

Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 01.12.2020r. do godziny 9:00

Załączone Pliki

SIWZ BTC.FZ.2015.212.2020.P.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferowy Wykonawcy BTC.FZ.2015.212.2020.P.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU BTC.FZ.2015.212.2020.P.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonywanych usług BTC.FZ.2015.212.2020.P.pdf
Przepisy wewnętrzne budowa i utrzymanie urządzeń SRK.pdf
Wyjaśnienie SIWZ BTC.FZ.2015.212.2020.P.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferowy Wykonawcy BTC.FZ.2015.212.2020.P po modyfikacji.pdf
Załącznik nr 1 do IPU - OPZ - po modyfikacji.pdf