Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FZ/1841/215/2020/P pn.: „Świadczenie usług pojazdem typu WUKO o parametrach 170bar/360l/min z dyszami łańcuchowymi”


Termin składania ofert do dnia 20.11.2020r do godziny 15:00.

Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik 2 do SIWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik 3 do SIWZ IPU.pdf
Załącznik 4 do SIWZ Wykaz wykonywanych usług.pdf
Załącznik 2 do IPU Raport pracy sprzetu - zlecenie sprzętowe.pdf
Załącznik 3 do IPU Protokół częściowego odbioru usługi.pdf