Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/2154/262/2020/P pn.: "Dostawy paliwa napędowego"


Termin składania ofert do dnia 16.12.2020.r do godz. 15:00.

Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik 2 do SIWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik 3 do SIWZ - IPU.pdf