Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/1906/220/2020/P pn.: „Najem pojazdów osobowo – terenowych typu pick up”


Termin składania został wydłużony do 10.12.2020r. do godz. 12:00; hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 10.12.2020r. do godziny 13:00

Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie .pdf
Załacznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf