Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/2126/272/2020/P „Dostawa ładowarki kołowej z łyżką o pojemności w przedziale 3,5 m3 do 4,3 m3”


Termin składania ofert upływa 3.12.2020r. o godz. 15:00; hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 4.12.2020r. do godziny 9:00

Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf
Modyfikacja treści SIWZ 1.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf
Modyfikacja treści SIWZ 2.pdf
Załącznik nr 1 do IPU - Specyfikacja parametrów technicznych i wyposażenia PO MODYFIKACJI 1 i 2.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy PO MODYFIKACJI 1 i 2.pdf