Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1175/1203/2022 pn.: Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z usługą serwisowania przez okres 2 lat


Termin składania Ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa 03.08.2022 r. o godz. 12:00.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie Wykonania Dostaw.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ Specyfikacja ciągnika rolniczego.pdf
Wyjaśnienie SWZ 1 BTC.PZ.1175.1203.2022.pdf
Wyjaśnienie SWZ 2 BTC.PZ.1175.1203.2022.pdf
Wyjaśnienie SWZ 3 BTC.PZ.1175.1203.2022.pdf
Modyfikacja SWZ 1 BTC.PZ.1175.1203.2022.pdf