Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/PZ/1214/1264/2022 pn.: „Dostawa używanych ciągników siodłowych wraz z usługą serwisową na 2 lata”


Zamawiający wydłuża termin skłądania Ofert do dnia 12.08.2022r do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/1214/1264/2022 pn.: „Dostawa używanych ciągników siodłowych wraz z usługą serwisową na 2 lata”. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 12.08.2022r. do godziny 13:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl.

 

 

Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 10.08.2022r do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/1214/1264/2022 pn.: „Dostawa używanych ciągników siodłowych wraz z usługą serwisową na 2 lata”. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 10.08.2022r. do godziny 13:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl.

Szczegółowa instrukcja przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi /Przydatne dokumenty  https://betrans.pl/upload/userfiles/files/pdf/instrukcja_przesylania_plikow_zabezpieczonych_haslem.pdf

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.1214.1264.2022.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf
Załącznik nr 5a i 5b do SWZ .pdf
Modyfikacja SWZ 1 BTC.PZ.1214.1264.2022.pdf
Wyjaśnienie SWZ 1 BTC.PZ.1214.1264.2022.pdf
Modyfikacja SWZ 2 BTC.PZ.1214.1264.2022.pdf
Wyjaśnienie SWZ 2 BTC.PZ.1214.1264.2022.pdf