Ogłoszenie o wszczęciu postępowania BTC/PZ/1172/1202/2022 pn.: „Dostawa wywrotek terenowych wraz z usługą serwisowania”


Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 12.08.2022r. do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/1172/1202/2022 pn.: „Dostawa wywrotek terenowych wraz z usługą serwisowania” Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 12.08.2022r. do godziny 14:00.

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.1172.1202.2022.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU .pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf
Załącznik nr 5 a i 5b do SWZ.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1 BTC.PZ.1172.1202.2022.pdf