Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych


Centrum specjalizuje się z zakresu ubezpieczeń OC, AC, Assistance, NNW, pojazdów naszych klientów. Po uszkodzeniu pojazdu odzyskujemy 100% kosztów naprawy samochodu. Doprowadzamy pojazd do stanu sprzed powstaniem szkody we własnej lakierni samochodowej.

Zajmujemy się kwestiami formalnymi, koordynujemy proces likwidacji szkody w ASO.