Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/0573/006/2021/P pn.: Świadczenie usług transportowych wywrotkami terenowymi z napędem min. 6x6


Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2021r. o godz. 09:00.

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wywrotek terenowych Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 6 do SWZ Wzór Umowy Udostępnienia Danych osobowych.pdf