Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FH/4424/2049-2/2018-2020 dotyczącego zawarcia Umowy Ramowej na "DOSTAWY I SERWIS OGUMIENIA POJAZDÓW OSOBOWYCH "BETRANS" SP. Z O.O. POZA SIEDZIBĄ ZAMAWIAJĄCEGO"


Termin składania ofert zostaje wydłużony do 07.06.2021r. do godz. 15:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 08.06.2021r. do godziny 10:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2021r. o godz. 14:00.

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ IPUR.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Wykaz wykonywanych dostaw usług.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Zapisy dot. aukcji elektronicznej.pdf
Wyjaśnienie treści SWZ 1.pdf
Wyjaśnienie SWZ 2.pdf
Modyfikacja SWZ 1.pdf