Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania Zakupowego pn. „Świadczenie usług przewozu gipsu”


Załączone Pliki

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz pojazdów i naczep.pdf