Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/113/2019 w celu udzielenia Zakupu pn.: „Prace makroniwelacyjne spycharkami o mocy powyżej 300KM dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, TZ/113/2019


Załączone Pliki

TZ 113 2019 SIWZ.pdf
TZ 113 2019 - Zał.1 - formularz ofertowy.pdf
TZ 113 2019 - Zał.2 - projekt Umowy.pdf
TZ 113 2019 - Zał.3 - wykaz sprzętu.pdf
TZ 113 2019 - Zał.4 - oświadczenie.pdf
TZ 113 2019 - Zał.5 - zapisy aukcja el..pdf
TZ 113 2019 - Zał.6 - potw. oferty aukcja el..pdf
TZ 113 2019 - Zał.7 - wykaz usług.pdf
TZ 113 2019 - Zał.8 - zobowiązanie.pdf