Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego pn.: „Świadczenie usług sprzętowych spycharką gąsienicową o mocy min. 340KM i wadze min. 38t wraz z obsługą operatorską”


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Umowa o współadministrowanie danymi.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych usług.pdf