Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego pn.: Usługa przewozu miału węglowego z PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów do PGE EC S.A Oddział Zgierz oraz odbiór popiołów z PGE EC S.A. Oddział Zgierz do Dołów Brzeskich lub Działoszyna


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf
Załącznik nr 3 IPU.pdf
Załącznik nr 2 Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 4 Wykaz Wykonanych Usług.pdf
załącznik nr 5 Wykaz pojazdów i naczep.pdf
Modyfikacja SIWZ.pdf