Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/11/2019 w celu udzielenia Zakupu o nazwie: „Świadczenie usług grupowego przewozu osób w ramach przewozów pracowniczych na liniach KWT, TZ/11/2019”.


Załączone Pliki

TZ 11 2019 SIWZ.pdf
TZ 11 2019 - Zał.1 - Formularz ofertowy.pdf
TZ 11 2019 - Zał.2 - Projekt Umowy.pdf
TZ 11 2019 - Zał.3 - wykaz pojazdów.pdf
TZ 11 2019 - Zał.4 - oświadczenie.pdf
TZ 11 2019 - Zał.5 - zapisy aukcja el..pdf
TZ 11 2019 - Zał.6 - potw. oferty aukcja el..pdf
TZ 11 2019 - Zał.7 - wykaz usług.pdf