OPERATOR STACJI PALIW (Bogatynia)


Betrans sp. z o.o. jest największą spółką dedykowaną w zakresie świadczenia usług transportowych i sprzętowych w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym podmiotem gwarantującym profesjonalną obsługę naszych kontrahentów.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

OPERATOR STACJI PALIW
 

Miejsce pracy:

Bogatynia

 

Opis stanowiska:                                                                     

▪ prawidłowe rozliczanie finansowe zmian na kasie fiskalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

▪ rejestracja sprzedaży paliw, towarów i usług w postaci paragonów fiskalnych, faktur lub dokumentów niefiskalnych,

▪ prowadzenie aktywnej sprzedaży,

▪ uczestniczenie we wszystkich szkoleniach e-learningowych dedykowanych do danego stanowiska,

▪ rzetelne sprawdzanie i przyjmowanie dostaw towarów zgodnie z przyjętymi zasadami,

▪ kontrola jakości dostarczanych towarów, porównywanie ilości dostaw z zamówieniem, sporządzanie protokołów reklamacyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności,

▪ przyjmowanie dostaw paliw i lpg zgodnie z przyjętymi procedurami, instrukcjami w tym zakresie,

▪ znajomość asortymentu, będącego w ofercie sprzedaży,

▪ znajomość procedur z zakresu obsługi programu Petro Retail,

▪ znajomość programu Mol Move,

▪ znajomość procedur HACCP,

▪ obsługa aplikacji STS 3.0 w zakresie działalności Stacji Paliw,

▪ sporządzanie wszystkich wymaganych dla komórki dokumentów,

▪ zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu na podstawie posiadanej wiedzy uwag co do zamawianych towarów, terminów towarów przeznaczonych do sprzedaży, zapytań klientów,

▪ znajomość przedmiotu działania i zadań komórki organizacyjnej, aktów normatywnych, procedur, instrukcji na podstawie, której komórka wykonuje swoje zadanie.

▪ dokładne, sumienne, rzetelne i terminowe wykonywanie przypisanych zadań,

▪ przestrzeganie regulaminu pracy,

▪ przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ,

▪ troska i dbałość o mienie spółki oraz użytkowanie powierzonych środków, sprzętów zgodnie z przeznaczeniem,

▪ wykonywanie poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla w ramach zadań stale wykonywanych lub doraźnie zleconych podmiotowi gospodarczemu w którym pracownik jest zatrudniony, niezależnie od wykonywania przypisanych zadań,

▪ zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o wszystkich awariach i wypadkach losowych zaistniałych na terenie stacji paliw,

▪ korzystanie podczas wykonywania pracy z odzieży służbowej – utrzymywanie jej w takim stanie, aby był zapewniony czysty, schludny wizerunek.

 

Wymagania:

▪ wykształcenie zawodowe, średnie,

▪ doświadczenie zawodowe minimum 6 miesięcy na stanowisku sprzedawcy na stacji paliw lub rok na innym pokrewnym stanowisku związanym z bezpośrednią obsługa klienta,

▪ znajomość podstaw prawnych (w zakresie ewidencji sprzedaży),

▪ znajomość obsługi komputera,

▪ komunikatywność,

▪ samodzielne zdobywanie wiedzy.

 

Umiejętności i kompetencje dodatkowe:

▪ książeczka sanitarna,

▪ dokładność w wykonywaniu zadań,

▪ umiejętność pracy z klientem,

▪ umiejętność pracy z większym zespole ludzkim.

 

Oferujemy:

▪ pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

▪ zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo,

▪ możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy,

▪ pakiet benefitów oraz szeroko rozwinięty Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Sposób oceny kandydata: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.
Planowany termin zatrudnienia: Luty – Marzec 2024 r.
Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.
Dokumenty aplikacyjne: CV.
Termin składania dokumentów: do dnia 21.02.2024 r.
Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco.
 

Aby złożyć aplikację kliknij w przycisk:

APLIKUJ
lub przez wpisanie poniższego linku:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c3df4d83d0f64a3ea186741fe28d5163
 

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.