Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/0570/10/2021/P pn.: "Świadczenie usług ładowarkami kołowymi na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Oddział KWB Bełchatów".


Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2021r. o godz. 14:00.

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór Udostępnienia Danych osobowych.pdf
Wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf