Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/FZ/0577/015/2021/P "Świadczenie usługi ochrony osób i mienia "Betrans"


Termin składania ofert zostaje wydłuzony do dnia 08.06.2021r. do godz. 08:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w dn. 08.06.2021r. do godz. 09:00.

Termin składania ofert zostaje wydłuzony do dnia 07.06.2021r. do godz. 15:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w dn. 08.06.2021r. do godz. 8:00.

Termin składania ofert zostaje wydłuzony do dnia 07.06.2021r. do godz. 09:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w dn. 07.06.2021r. do godz.10:00.

Termin składania ofert upływa 02.06.2021r. do godz. 11:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w dn. 02.06.2021r. do godz.12:00.

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświedczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonywanych usług.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór Umowy powierzenia danych osobowych.pdf
Wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf
Wyjasnienie treści SWZ 2.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1.pdf
Wyjaśnienie treści SWZ 3.pdf