Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/FZ/0575/014/2021/P „Świadczenie usług załadunku i rozładunku materiałów sypkich maszyną przeładunkową”


Termin składania ofert upływa 04.06.2021r. do godz. 11:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w dn. 04.06.2021r. do godz. 12:00

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonania usług.pdf
Wzór Umowy Udostępnienia Danych osobowych.pdf
Wyjaśnienie SWZ I.pdf