Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/FZ/0679/016/2021/P „Świadczenie usług ładowarką kołową z łyżką o pojemności 5m3”


Termin składania ofert upływa 21.05.2021r. do godz. 11:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w dn. 21.05.2021r. do godz. 12:00
 

Załączone Pliki

SWZ BTC.FZ.0570.10.2021.P.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf