Ogłoszenie o wszęciu Postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Świadczenie usług ładowarką kołową o masie roboczej min. 16,5t, z płaską łyżką, TZ/367/2019"


Załączone Pliki

TZ 367 19 SIWZ.pdf
TZ 367 19 zał. nr 1 do SIWZ oferta.pdf
TZ 367 19 zał. nr 2 do SIWZ umowa.pdf
TZ 367 19 zał. nr 3 do SIWZ wykaz sprzetu.pdf
TZ 367 19 zał. nr 4 do SIWZ oświadczenie.pdf
TZ 367 19 zał. nr 5 do SIWZ zapisy dot. aukcji.pdf
TZ 367 19 zał. nr 6 do SIWZ potwierdzenie oferty.pdf
TZ 367 19 zał. nr 7 do SIWZ wykaz usług.pdf