UWAGA !!! Zmiana i modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania Ofert do Postępowania zakupowego nr TZ/157/2019 w celu udzielenia Zakupu pn.: „Usługa sprzętowa koparką jednonaczyniową na podwoziu gąsienicowym dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, TZ/157/2019”.


Załączone Pliki

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ TZ 157 2019.pdf