Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/555/2019 w celu udzielenia Zakupu pn.: „ Usługa sprzętowa koparką jednonaczyniową na podwoziu gąsienicowym dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, TZ/555/2019”.


Załączone Pliki

TZ 555 2019 SIWZ.pdf
TZ 555 2019 - Zał.1 - formularz ofertowy.pdf
TZ 555 2019 - Zał.2 - projekt Umowy.pdf
TZ 555 2019 - Zał.3 - wykaz sprzętu.pdf
TZ 555 2019 - Zał.4 - oświadczenie.pdf
TZ 555 2019 - Zał.5 - zapisy aukcja el..pdf
TZ 555 2019 - Zał.6 - potw. oferty aukcja el..pdf
TZ 555 2019 - Zał.7 - wykaz usług.pdf