Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/1133/540/2019/P pn.: "Świadczenie usług sprzętowych i transportowych"


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych usług.pdf
Umowa o współadministrowanie danymi.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 01.04.2019.pdf
Modyfikacja treści SIWZ 01.04.2019.pdf
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Modyfikacja treści SIWZ 02.04.2019.pdf
Modyfikacja nr 3 treści SIWZ 03.04.2019.pdf
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy 03.04.2019.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ 05.04.2019.pdf
Modyfikacja nr 4 treści SIWZ 05.04.2019.pdf
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy 05.04.2019.pdf