Ogłoszenie o wszczęciu Postepowania zakupowego nr BTC/FH/4424/2049/2018 pn.:"Dostawa i serwis ogumienia pojazdow osobowych PTS "Betrans" sp. z o.o. poza siedziba Zamawiajacego"


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych prac.pdf
Wyjaśnienie 1.pdf
Modyfikacja 1.pdf
Modyfikacja 2.pdf
Wyjaśnienie 2.pdf