Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/425/2019 w celu udzielenia Zakupu pn. : "Usługi sprzętowe – dźwigi z napędem terenowym min. 4x4 o udźwigu min. 45t, TZ/425/2019.”


Załączone Pliki

TZ 425 19 SIWZ.pdf
TZ 425 19 zał nr 1 Oferta.pdf
TZ 425 19 zał nr 2 umowa z załacznikami.pdf
TZ 425 19 zał. nr 3 wykaz sprzętu.pdf
TZ 425 19 zał nr 4 oświadczenie.pdf
TZ 425 19 zał nr 5 zapisy dot aukcji.pdf
TZ 425 19 zał nr 6 potwierdzenie oferty aukcji.pdf
TZ 425 19 zał nr 7 wykaz wykonywanych usług.pdf