Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/1100/534/2019/P w celu udzielenia Zakupu pn.: "Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ciągników rolniczych"


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych dostaw.pdf
Modyfikacja nr 1 treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ.pdf
Modyfikacja treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf
Modyfikacja terści SIWZ nr 3.pdf
Wyjaśnienie 4.pdf