Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/672/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia Zakupu pn.: "Usługa koparką gąsienicową o masie roboczej 20-30t, TZ/672/19".


Załączone Pliki

TZ 672 19 SIWZ.pdf
TZ 672 19 zał nr 1 Oferta.pdf
TZ 672 19 zał nr 3 wykaz sprzetu.pdf
TZ 672 19 zał nr 4 Oświadczenie.pdf
TZ 672 19 zał nr 5 zapisy dot aukcji.pdf
TZ 672 19 zał nr 6 potwierdzenie aukcji.pdf
TZ 672 19 zał nr 7 wykaz usług.pdf
TZ 672 19 zał nr 2 Umowa.pdf