Ogłoszenie o wszęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1750/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia Zakupu pn. " Dostawa towarów na potrzeby stacji paliw, TZ/1750/2018".


Załączone Pliki

TZ 1750 18 SIWZ.pdf
TZ 1750 18 zał nr 1 Oferta.pdf
TZ 1750 18 zał. nr 2 Umowa.pdf
TZ 1750 18 zał nr 3 oświadczenie.pdf
TZ 1750 18 zał nr 4 zapisy dot aukcji.pdf
TZ 1750 18 zał nr 5 potwierdzenie aukcji.pdf