Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/FZ/0407/008/2021/P pn. "Świadczenie usług żurawiami"


Termin składania ofert do 18.05.2021r. do godz. 8:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 18.05.2021r. do godziny 9:00

Termin składania ofert do 17.05.2021r. do godz. 12:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 17.05.2021r. do godziny 13:00.

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Wyjaśnienie SWZ I.pdf