Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/2000/603-1/2019/P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa przyczepy ciągnikowej do transportu paliwa"


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Wyjaśnienie I.pdf